โพธิ์ตาก มาราธอน 2021

โพธิ์ตาก มาราธอน 2021

วัน อาทิตย์ ที่ 15 สิงหาคม 2564

Race day 15 Aug 2021

มีบริการรถรับส่ง จากอุดรธานี ถึง งานวิ่ง มีค่าใช้จ่ายคนละ 300 บาท ไปกลับ
จากหนองคาย ถึง งานวิ่ง มีค่าใช้จ่ายคนละ 200 ไปกลับ เช้าที่ 15 สิงหาคม เวลา 01.30น. 
ส่ง BIB ทางไปรษณีย์ 40บาท

เพจ โพธิ์ตากมาราธอน2564